KLUB TRADIČNÍHO KARATE TÁBOR

"VE SNAZE OVLÁDNOUT KARATE OVLÁDL JSEM SVÉ TĚLO I MYSL." (Gičin Funakoši)

Nábor nových členů je každoročně ve druhé polovině září.

Aktuální informace najdete na našem FB nebo na Karate.cz.

Kontakt: ing. Martin Říha Ph.D, 4. dan, 602 193 950, Martin.Riha@seznam.cz